Toetscommissie

Het toets beleid bevat een geheel van principes en afspraken over de manier waarop er vorm wordt gegeven aan de toetsing binnen de diverse opleidingen. Het toets beleid is vastgesteld door de directeur.

Ter uitvoering van het toets beleid heeft het EFS College COVAB de toets commissie benoemd. Leden van de Toetscommissie zijn docenten verbonden aan COVAB met minimaal 5 jaren werkervaring. Voor de objectiviteit binnen de Toetscommissie is er een externe deskundige aangesteld als voorzitter. 
 

De Toetscommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van toetsen en examens binnen alle opleidingen van COVAB. Hierbij wordt het toets beleid als uitgangspunt gebruikt.
 
 De toets commissie verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.
 De Toetscommissie adviseert de examencommissie:

 • Over de kwaliteit van toetsen en examens.
 • Om aan docenten richtlijnen te geven om zodoende de kwaliteit van toetsen en examens te waarborgen.

Deze verantwoordelijkheden houden onder andere in:

 • Het controleren van de kwaliteit van toetsen en examens inclusief de beoordelingscriteria en de toets matrijs.
 • Het controleren van de kwaliteit van toets programma’s.
 • Het controleren van de kwaliteit van het toetsbeeld op instituutsniveau of op opleidingsniveau, zoals beschreven in het opleidingsprofiel en/ of toets plan van de opleiding.
 • Het controleren van de kwaliteit van de toets organisatie op instituutsniveau of op opleidingsniveau.
 • Het controleren van de kwaliteit van de toets bekwaamheid van personen betrokken bij toetsing.

Bij alle toets vormen is het noodzakelijk na de beoordeling een vorm van feedback te organiseren. Tijdens de feedback bijeenkomst (bijvoorbeeld bij de inzage van een toets) kunnen er bezwaren tegen de beoordeling naar voren komen.

 • Bij bezwaren tegen de beoordeling dient de student schriftelijk een bezwaar in bij de docent – middels een standaardformulier. De docent antwoordt schriftelijk op het bezwaar.
 • Als het bezwaar niet door de docent wordt gehonoreerd kan de student schriftelijk bij de opleidingscoördinator in beroep gaan. Bij de behandeling van het bezwaar vraagt de opleidingscoördinator de documenten op bij de docent en eventueel de student.
 • Indien de student niet tevreden s met de afhandeling mag hij/zij in beroep bij de examencommissie.
 • Bij de behandeling van het bezwaar vraagt de examen commissie.de documenten op bij de docent en eventueel de student.

Feedback en bezwaar van studenten

De toets commissie is als volgt bereikbaar:

E – mail  : toetscommissie@covab.sr 

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal