De Basisopleidingen

Het EFS College COVAB biedt 3 Basisopleidingen op mbo-niveau aan.

De basisopleidingen worden aangeboden in het modulair onderwijsconcept, waarin zowel het beroepsgerichte deel als de ondersteunende kennis zijn opgenomen.Behalve uit een theoretisch deel, bestaat de opleiding ook uit een praktisch deel waar tijdens de competenties worden verworven.

Het diploma van het EFS College COVAB is wettelijk erkend door het Ministerie van Volksgezondheid.

Wij starten in oktober 2022 met de navolgende Basis – opleidingen:

Verpleegassistent

 • Ochtendgroep – Paramaribo
 • Middag groep – Paramaribo & Nickerie

Ziekenverzorging:

 • Ochtend – Paramaribo
 • Middag groep – Paramaribo & Nickerie

MBO – Verpleegkunde

 • Ochtend & Middag groepen – Paramaribo & Nickerie
 • Doorstroom Ziekenverzorging – MBO Verpleegkunde – Paramaribo

Download dan hier het registratieformulier

Voor meer informatie neem dan contact op met de afdeling studentenadministratie:

Telefoon: 441813/ 441295 tst 228
 E – mail: afdelingstudentenadministratie@covab.sr

Verpleegassistent

Duur en structuur van de opleiding

1. Type opleiding:

  • Voltijds
  • Ochtend & Avond

2. Duur: 1 jaar

  • 4 theorie perioden
  • 4 stage weken

3. Afstudeerproject

Tijdens de opleiding zullen de studenten een portfolio bij houden.

Toelatingseisen opleiding verpleegassistent:

Tot het onderwijsprogramma kunnen personen toegelaten worden die of:

 • In het bezit zijn van het LBO-A diploma
 • MULO-2 succesvol hebben doorlopen
 • LBO-2 (B/C) succesvol hebben doorlopen
 • LBGO-3 (V/ AE-stream) succesvol hebben doorlopen
 • Een daaraan door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gelijkgestelde opleidingsniveau hebben bereikt
 • De vaardigheden in MS – word en MS – Excel kunnen aantonen
 • Bij een geneeskundig onderzoek geestelijke en lichamelijk geschikt zijn bevonden
 • Een bewijs van Hepatitis B- vaccinatie kunnen overleggen
 • Een bewijs van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en Politie kunnen overleggen

Door- en instromingsmogelijkheden

De gediplomeerde Verpleegassistenten kunnen doorstromen naar het eerste leerjaar van de tweejarige ziekenverzorgende opleiding.

Ziekenverzorgende

Duur en structuur van de opleiding

1. Type opleiding:

  • Voltijds
  • Ochtend & Avond

2. Duur: 2 jaar

  • Leerjaar 1 Algemeen
  • Leerjaar 2 Differentiatie

Aan het begin van het tweede leerjaar kunnen de studenten een keus maken uit de volgende differentiaties:

   • Klinische zorg
   • Psychiatrische zorg
   • Maatschappelijke gezondheidszorg

Toelatingseisen opleiding Ziekenverzorgende

Tot het onderwijsprogramma kunnen personen toegelaten worden die of:

 • In het bezit zijn van het LBO-B diploma
 • In het bezit zijn van het LBGO-V/AE diploma
 • MULO-3 succesvol hebben doorlopen
 • Avond MULO-4 succesvol hebben doorlopen
 • In het bezit zijn van het Verpleegassistent diploma
 • Een daaraan door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gelijkgestelde opleidingsniveau hebben bereikt
 • De vaardigheden in MS-word en MS-Excel kunnen aantonen.
 • Bij een geneeskundig onderzoek geestelijke en lichamelijk geschikt zijn bevonden
 • Een bewijs van Hepatitis B- vaccinatie kunnen overleggen
 • Een bewijs van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en Politie kunnen overleggen

Door- en instromingsmogelijkheden:

De gediplomeerde ziekenverzorgenden kunnen instromen naar het voorbereidend leerjaar 2 van de driejarige basis MBO-verpleegkunde opleiding.

Verpleegkunde

Duur en structuur van de opleiding:

1. Type opleiding:

  • Voltijds
  • Ochtend & Avond

2. Duur: 3 jaar

  • Leerjaar 1 Algemeen
  • Leerjaar 2 Voorbereidend.

Aan het eind van het tweede leerjaar kunnen de studenten een keus maken uit de volgende differentiaties:

   • Klinische zorg
   • Psychiatrische zorg
   • Maatschappelijke gezondheidszorg
   • Leerjaar 3 Differentiatie

Toelatingseisen opleiding Verpleegkunde:

Tot het onderwijsprogramma kunnen personen toegelaten worden die of:

 • In het bezit zijn van het LBO-C diploma
 • In het bezit zijn van het mulodiploma
 • In het bezit zijn van een ziekenverzorgende diploma.

Zij stromen in het tweede leerjaar van de MBO-verpleegkunde opleiding

 • Een daaraan door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gelijkgestelde opleidingsniveau hebben bereikt;
 • De vaardigheden in MS-word en MS-Excel kunnen aantonen
 • Bij een geneeskundig onderzoek geestelijke en lichamelijk geschikt zijn bevonden
 • Een bewijs van Hepatitis B- vaccinatie kunnen overleggen
 • Een bewijs van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en Politie kunnen overleggen

Doorstromingsmogelijkheden

De gediplomeerde verpleegkundigen kunnen doorstromen naar de postbasis- of hbo-opleidingen.

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal