Klachtencommissie

Er is een Klachtencommissie waar men terecht kan voor eventuele klachten. De commissie is door de directie ingesteld in het kader van de klachtenregeling met de opdracht te toetsen in hoeverre de klachtenafhandeling conform procedures plaats vindt.

Taakstelling klachtencommissie:

De klachtencommissie analyseert het aantal klachten, de soort klachten, de doorlooptijd, hoe het is opgelost, is de juiste procedure gevolgd en of adviseert de directie over de inrichting en werking van het klachten afhandelingssysteem

De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden.

De commissie wordt ingesteld door de directie met inachtneming van de voordracht of bepaling als hieronder bepaald:

  • Het hoofd van de afdeling Kwaliteitszorg als voorzitter
  • Een medewerker van de afdeling HRM
  • Een klachtenfunctionaris, welke tegelijk als secretaris functioneert
  • Een full time docent op voordracht van het docentenkorps
  • Een student op voordracht van de studentenraad;

De klachtencommissie is als volgt bereikbaar:
E- mail: klachtencommissie@covab.sr
Klachtenformulier kunt u downloaden via :

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal