HBO Opleidingen

Het EFS College COVAB biedt 2 opleidingen aan op Hbo – Niveau.

Het gaat om de opleiding:

Wij starten in juni 2022 met de navolgende Hbo – opleiding:

Download hier het
registratieformulier en factsheet

Voor meer informatie neem dan contact op met de afdeling studentenadministratie:

Telefoon: 441813/ 441295 tst 228
 E – mail: afdelingstudentenadministratie@covab.sr

HBO – Verpleegkunde

Doelstelling van de opleiding:

Het vormen van beroepsverpleegkundigen op bachelor niveau die bevoegd zijn verpleegzorg te verlenen aan individuele personen, gezinnen en gemeenschappen.

Het curriculum legt de nadruk op de toepassing van een kritisch onderzoeksproces, evidence-based practice (ebp), gedegen klinische en functionele oordelen, het bieden van leiderschap en het ontwikkelen van een visie op verpleegkunde.

Het beroepsprofiel van de HBO – verpleegkundige

De HBO Verpleegkundige is in staat om te werken in een professioneel team georiënteerde omgeving met het vermogen om daarbij harmonieuze relaties op te bouwen met collega’s en externe partijen. Met goede advies- en communicatievaardigheden is hij/zij in staat om bevindingen en verbetervoorstellen met overtuigingskracht te presenteren en draagvlak te creëren voor deze voorstellen. Hij/zij heeft een flexibele opstelling, is vaktechnisch goed onderlegd, integer, ambitieus en een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus.

Duur en structuur van de opleiding:

1. Type opleiding:

 • Voltijds

2. Duur:

 • 4 jaar bij instroom vanaf eerste collegejaar
 • 3 jaar bij instroom vanaf tweede collegejaar.

3. Structuur van de opleiding:

 • Eerste jaar: propedeuse
 • Tweede jaar: hoofdfase (oriëntatiejaar)
 • Derde jaar: verdiepingsfase (differentiatiejaar)
 • Vierde jaar: afstudeerjaar

Meerwaarde van de opleiding:

 • Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Bachelor Verpleegkunde’ (bachelors in nursing) dat de kans geeft om als bachelor verpleegkundige te werken binnen de diverse zorginstellingen.
 • De afgestudeerde maakt kans om een leidinggevende functie te vervullen binnen de zorginstellingen.
 • De afgestudeerde is in staat om met een pedagogische aantekening verpleegkundig onderwijs te verzorgen binnen het EFS College COVAB en andere verpleegkundige opleidingen.
 • De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan zorgvragers.
 • De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden waarbij het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attituden bij de beroepsuitoefening.
 • De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld.

Toelatingseisen:

 • In het bezit zijn van een:
 • VWO of Havodiploma
 • Mbo-diploma verpleegkunde schaft toegang tot het tweede collegejaar
 • Bewijs van goed gedrag

HBO – Health Management

Doelstelling van de opleiding:

Het opleiden van leidinggevenden door gekwalificeerde docenten aan de hand van een duidelijk beschreven curriculum tot competente managers die tijdig en effectief kunnen inspelen op situaties waarbij de nodige financiële, materiele en menselijke middelen worden aangewend om organisatie en afdelingsdoelen te bereiken in de gewenste beleidsperiode en draagt op innovatieve en creatieve wijze bij aan collectieve bedrijfsvoering door deskundige aansturing van medewerkers met het uiteindelijk doel cliënt gestuurde dienstverlening te garanderen.

Duur en structuur van de opleiding:

1. Type opleiding:

 • Deeltijds

2. Duur: 4 jaar

 • Eerste jaar: propedeuse jaar
 • Tweede jaar: hoofdfase
 • Derde jaar: verdiepingsfase
 • Vierde jaar: afstudeerfase

3. Opzet: modulair een combinatie van theorie en praktijk.

Meerwaarde van de opleiding:

 • Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Bachelor in Health Management’ welke NOVA geaccrediteerd is. Het diploma biedt u de mogelijkheid tot het bekleden van een leidinggevende functie binnen de zorginstelling of andere instelling binnen de gezondheidszorg.
 • De afgestudeerde is in staat het management van de zorginstelling te ondersteunen bij het plannen, implementeren en evalueren van het beleid.
 • De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden.

Toelatingseisen:

Model 1:

 • Een mbo-opleiding aangevuld met een post basisopleiding van tenminste 1 jaar
 • 1 jaar werkervaring in de gezondheidszorg

Model 2:

 • Een VWO/ havodiploma
 • 1 jaar werkervaring in de gezondheidszorg

Model 3:

 • Werkervaring opgedaan en of werkzaam binnen een instelling waarbij u leidinggeeft aan zowel implementatie als uitvoering van gezondheidszorg gerelateerde zaken.

 

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal