Bij- en nascholing

Bijscholing is aanvullend onderwijs oftewel een voortgezette opleiding in een domein waarin men reeds een zekere deskundigheid heeft. Bijscholing wordt ook beschreven als extra scholing aan reeds geschoolde personen, om hun vakbekwaamheid of kennisniveau op peil te houden. 

Nascholing is onderwijs om het vroeger geleerde op te frissen en nieuwe ontwikkelingen bij te leren. 

Bij- en nascholing kan naar aanleiding van het bovenstaande worden gedefinieerd als aanvullend onderwijs, om de vakbekwaamheid of het kennisniveau op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen bij te leren.

Het EFS College COVAB biedt via de COVAB Academy, ons E – learning Platform, een

Online unattended bij- en nascholing “aankoop van 1 licentie biedt toegang tot 40 onlinecursussen” programma aan voor gediplomeerde verpleegkundigen en ziekenverzorgenden in de zorgsector.

Het doel van dit programma is dat het EFS College COVAB deelnemers in de gelegenheid stelt om hun leven lang (lifelong learning) te leren. Deze training biedt participanten aan deze onlinetrainingen continue toegang tot het e-learning platform, zonder tussenkomst van trainers.

De onlinetraining bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

Een theoretisch deel waarbij de participant door de aankoop van een één (1) jarige licentie de mogelijkheid wordt geboden tot het volgen van maximaal 40 geaccrediteerde trainingen van Bohn Stafleu van Loghum..

Gedurende de licentie periode mag de participant zelf bepalen welke trainingen hij/zij op eigen tijd en tempo wil volgen.

Een praktisch deel wordt elke deelnemer getoest voor de voorbehouden en risicovolle handeling en wordt in een praktijkruimte van het EFS College COVAB afgenomen.

Na elke training welke met goed gevolg is doorlopen, wordt de participant een certificaat aangeboden.

De kosten voor aankoop van een licentie bedragen SRD 5.000,00

Betalingsmogelijkheden

  1. De kosten kunnen in één keer worden betaald.
  2. Geïnteresseerden die niet instaat zijn in één keer te betalen worden in de gelegenheid gesteld volgens een spaarplan te werken. U stort bij COVAB (er wordt voor u gespaard) tot dan het bedrag van SRD 5.000 is bereikt en krijgt gelijk daarna de nodige instructies en toegang tot de cursussen.
  3. Via NOB kan er gevraagd worden voor een studielening om de kosten te betalen.

Voor meer informatie omtrent de betalingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling Finance.

Adres : Flustraat 8

Telefoon : 441295 / 441813

E-mail : fin.adm@covab.sr

Voor meer informatie neem gerust contact op met onze afdeling Bij – en Nascholing:

Telefoon : 441813/441295 toestel 260

E – mail : judith.daniels@covab.sr

IC COVID- 19 zorg

In het kader van de deskundigheidsbevordering en professionalisering van verpleegkundigen om optimale en kwalitatieve zorg tijdens de COVID-19 pandemie te verlenen, biedt het EFS College COVAB een bij- en nascholing aan voor de COVID – 19 zorg op de Intensive Care. Alle gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID – 19 zorg, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om een veilige en efficiënte zorg te bieden aan de COVID – 19 zorgvrager.

Het programma is een samenwerking met het Radboud ziekenhuis en Bohn Stafleu Loghum (BSL) in Nederland. Voornoemd programma zal voornamelijk online worden verzorgd, terwijl het praktisch deel op de Intensive care’s zullen worden afgewerkt alsook met intervisies ter afsluiting.

De doelgroep voor deze training zijn verpleegkundigen die werken op de IC-afdeling van de verschillende ziekenhuizen. De participanten krijgen toegang tot de leeromgeving van het Radboud ziekenhuis en met behulp van een aangekochte licentie toegang tot het platform van BSL. Daarnaast kunnen de participanten zes PAHO-cursussen online doorlopen en hun certificaten behalen. Deze cursussen heeft de PAHO in samenwerking met het UNICEF ontwikkeld.

De participanten zullen ongeveer zes weken of te wel 120 studie- en toets uren moeten besteden aan online lessen, praktijklessen en intervisie bijeenkomsten. Na het met goed gevolg de training te hebben doorlopen komen de participanten in aanmerking voor een certificaat van het EFS College COVAB. Hiermee kunnen zij vrijstellingen verkrijgen op de reguliere opleidingen.

De kosten voor aankoop van een licentie bedragen SRD 2.300,00

Betalingsmogelijkheden

  1. De kosten kunnen in één keer worden betaald.
  2. Geïnteresseerden die niet instaat zijn in één keer te betalen worden in de gelegenheid gesteld volgens een spaarplan te werken. U stort bij COVAB (er wordt voor u gespaard) tot dan het bedrag van SRD 5.000 is bereikt en krijgt gelijk daarna de nodige instructies en toegang tot de cursussen.
  3. Via NOB kan er gevraagd worden voor een studielening om de kosten te betalen.

Voor meer informatie omtrent de betalingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling Finance.

Adres : Flustraat 8

Telefoon : 441295 / 441813

E-mail : fin.adm@covab.sr

Voor meer informatie neem gerust contact op met onze afdeling Bij – en Nascholing:

Telefoon : 441813/441295 toestel 260

E – mail : judith.daniels@covab.sr

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal