Studentenraad

De Studentenraad is een vertegenwoordiging van alle studenten van het EFS College COVAB

De Studentenraad is bevoegd om zaken de opleiding rakende te bespreken en daaromtrent voorstellen te doen aan de Directie.

 • De Studentenraad houdt bij haar voorstellen rekening met mogelijke gevolgen daarvan voor de werk- en leeromstandigheden van de studenten.
 • De Studentenraad kan aan de Directie voorstellen doen voor projecten, die de werk­en leeromstandigheden van de studenten kunnen verbeteren.
 • De Studentenraad houdt bij het geven van adviezen en bij alles wat zij doet rekening met de verschillen in afkomst, godsdienst, gender en cultuur van de studenten.
 • De Studentenraad behartigt onpartijdig de belangen van alle studenten van het EFS College COVAB.

Samenstelling van de Studentenraad:
Het bestuur van de Studentenraad bestaat uit (7) zeven leden.
Vertegenwoordiger van de opleiding:

 • Verpleegassistent (1)
 • Ziekenverzorgende (1)
 • MBO -Verpleegkunde (1)
 • Post basisopleidingen (1)
 • Hbo-health management (1)
 • Hbo-verpleegkunde (1)
 • Dependance Nickerie (1).

Voor alle categorie studenten geldt dat zij bij het EFS College COVAB ingeschreven moeten zijn.

Het bestuur van de studentenraad kent de volgende functies:

Het bestuur van de studentenraad kent de volgende functies:
 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Algemene leden

De studentenraad is als volgt bereikbaar:

E – mail  : studentenraad@covab.sr 

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal