Studentenadministratie

De studentenadministratie is voor het EFS College COVAB het eerste contactpunt belast met het op efficiënte wijze communiceren met studenten en docenten.

De studentenadministratie is onder andere belast met de (her)inschrijving van studenten, het aanmaken en actueel houden van studentendossiers, het aanvragen van verklaringen en het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat

De studentenadministratie is als volgt bereikbaar:

Telefoon: 441295/ 441813 toestel 228/ 269

E – Mail: afdelingstudentenadministratie@covab.sr

Bibliotheek

De bibliotheek van het EFS College COVAB heeft als doel het bieden van een optimale en toegankelijke dienstverlening en informatievoorziening aan de studenten en de docenten en overige belanghebbenden.

Diensten van de bibliotheek

Uitleen

De collectie van het EFS College COVAB bestaat uit diverse publicaties. Deze publicaties worden gecategoriseerd tot de studiepublicaties en worden uitgeleend aan studenten, docenten en overig personeel.

Cyberhoek

De cyberhoek is toegankelijk voor studenten, docenten en parttime docenten. Eenieder die niet tot de bovengenoemde groepen behoren, is toestemming van de onderwijsmanager vereist. In de cyberhoek wordt er uitsluitend gewerkt aan schoolopdrachten.

Openingstijden bibliotheek:

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Maandag – Donderdag: 07.00 – 20.00 uur

Vrijdag                             : 07.00 – 19.30 uur

De bibliotheek is als volgt bereikbaar:

Telefoon : 441295/ 441813 toestel 233

E – mail : bibliotheek@covab.sr

Desktop Publishing Is Under Construction