Uitvoering verbeterproject “Excellente Performance COVAB “ volgens het Baldrige model

BaldridgeOp 11 januari 2013 is het EFS College C.O.V.A.B. van start gegaan met de uitvoering van het verbetertraject  naar Excellente Prestatie op basis van het Baldrige Performance Excellence Model. Het verbeterproject is het resultaat van een in 2012 gepleegde Baldrige Quick Scan.

Uitgangspunt van het verbetertraject is het resultaat van de gepleegde scan. De uitvoering van het verbetertraject vindt plaats volgens een inherent action learning model hetgeen inhoud dat gedurende het gehele verbetertraject alle key-medewerkers die hierin  participeren ook getraind worden in het ontwikkelingen van skills die nodig zijn om het proces succesvol te laten verlopen. Modulen waarin de medewerkers getraind worden zijn in o.a.: de Baldrige Criteria for Performance Excellence en de toetsing van deze Criteria; Kwaliteit verbeterings methoden en technieken; Strategische planning; Teamwork; Change management en Coaching on the Floor.

In het Baldrige Performance Excellence Model is het Organisatie Profiel het startpunt. Het Organisatie Profiel toetst de operationele omgeving, de centrale organisatorische relaties, de competitieve omgeving, de strategische context, en de benadering m.b.t. prestatieverbetering. Het Organisatie Profiel verschaft hierdoor een raamwerk voor het dieper inzicht in de organisatie en al haar operaties. Het verschaft cruciaal inzicht in de centrale interne en externe factoren die vorm geven aan de operationele omgeving. Deze factoren, zoals missie, visie, kernwaarden, kerncompetenties, concurrentie omgeving, en strategische uitdagingen en voordelen, beïnvloeden de manier waarop de organisatie wordt bestuurd en de beslissingen die worden genomen.

Baldridge.Het Baldrige Performance Excellence Model definieert verder vanuit een systeembenadering een set van nauw met elkaar verbonden key organisatieaspecten zg Categorieen die onontbeerlijk zijn voor het excelleren van organisaties. Het betreft: Het Organisatie-profiel; het Leiderschapsysteem; het Strategisch management systeem; het Klantensysteem; het Data Analyse en Gebruiksysteem; het HRM systeem en het Proces management systeem. Om elk van de genoemde domeinen zal geanalyseerd, gedefinieerd, beschreven en verbeterd worden door geformeerde “Ankerteams”.

Het Baldrige Performance Excellence Model rust op kernwaarden en concepten die nauw met elkaar verbonden zijn. Deze kernwaarden en concepten zijn inherente overtuigingen en gedrag dat gedemonstreerd wordt in hoog presterende organisatie. Het Baldrige Model onderscheidt 11 kernwaarden. Voor haar Strategische Planningsperiode 2013-2015  heeft COVAB op basis van prioriteitstelling gekozen voor op dit moment 5 toepasselijke kernwaarden te weten: Visionair leiderschap; Student/Leer geconcentreerde uitmuntendheid; Waarderen van Docentenkorps, Employees en Partners; Focus op de toekomst en, Management op basis van feiten.

De kernwaarden, de resultaten van de toetsing van het organisatie profiel en de Categorieen zullen de basis vormen van een nieuw bedrijfsmodel voor COVAB.

Het verbeterproject geschiedt onderleiding van de consultant D. de Keyzer van het consultancy bureau Center for Systematic Business Development.

baldendVerwachtingen van het verbetertraject zijn:

  • Een Strategisch Plan voor de planperiode 2012-2015 waarin een nieuw, actueel COVAB Bedrijfsmodel gericht op integrale excellente prestatie is gedefinieerd.
  • Een groeimodel voor voortdurende, stapsgewijze, meetbare verbetering van de hele organisatie.
  • Een prestatiegerichte organisatie, en hoog presterend personeelsbestand onder een krachtig, kundig, visionair leiderschapsysteem
  • Het adequater kunnen voldoen aan de vereisten van stakeholders.
Share this Post!

About the Author : Rouel Pleisner