Start vernieuwde basisopleidingen

Vandaag, vrijdag 11 maart heeft in de kantine van het EFS College COVAB de start van de basis opleidingen plaatsgevonden. Deze bijeenkomst, de opening van het collegejaar 2016 -2017 van de vernieuwde basisopleidingen Verpleegkunde (VP) en Ziekenverzorging (ZV ), had een speciaal karakter. De reden hiervoor werd door de directeur van het EFS College COVAB mevrouw Angele Wallerlei-Kumbangsila breedvoerig toegelicht in haar speech. Onder andere gaf zij een uiteenzetting over het twee jarig traject welke voor het opzetten van deze vernieuwde basisopleidingen tot aan dit heugelijk moment doorlopen is. De directeur sloot af met de bemoedigende woorden: “Ik heb u voorgehouden wat wij van u vragen. Dit is niet het regulier onderwijs; dit is beroepsonderwijs; wij moeten jullie klaarmaken voor het uitoefenen van een beroep. En die opdracht nemen wij zeer serieus.”Mevrouw Eudia Daniels – van Hetten, vertegenwoordiger van de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen heeft de studenten op deze byzondere dag ook toegesproken met als leidraad: “Dat studenten dwars door alles heen, het einde in het vooruitzicht moeten hebben”. De voorzitter van het stichtingsbestuur van het EFS College COVAB mevrouw Grace Malm-Lackin, gaf de nieuwbakken studenten o.a. mee dat het beschikken over een combinatie van de nodige kennis, vaardigheden, inzicht en attitude op het vakgebied, hen zal maken tot die succesvolle beginnende beroepsbeoefenaar, waar de samenleving naar uitkijkt. Met deze woorden verklaarde de voorzitter de vernieuwde basisopleidingen Verpleegkunde en Ziekenverzorging voor geopend. Op maandag 14 maart starten alle groepen officieel met de lessen; voor de opleiding Verpleegkunde zijn er 2 dag basisgroepen en 1 middag basisgroep en bij de opleiding Ziekenverzorging 1 dag basisgroep en 1 middag basisgroep. Ook voor ons Dependance te Nickerie gaat een groep van 25 studenten van start met hun opleiding. Zij reisden voor dit speciaal moment af naar Paramaribo. Wij verwelkomen nogmaals deze studenten in het bijzonder de mannelijke, die er bewust van zijn dat mannenkracht ook van belang is binnen de zorg.
 Heren nieuwe opl mrt 2016
EFS College COVAB's photo.
EFS College COVAB's photo.
EFS College COVAB's photo.
EFS College COVAB's photo.
+ 3
5,172 people reached
Share this Post!

About the Author : Renata Vrede