Over de opleiding

Opleidingsniveau 
MBO

Doelstelling 

Het opleiden van competente, zorgzame verpleegkundigen op niveau 3 (kwalificatiestructuur Suriname) conform de ICN competency framework.
Deze verpleegkundigen zijn in staat met behulp van evidence based practices, leiderschap en interdisciplinaire samenwerking de gezondheid van lokale, regionale en
internationale gemeenschappen te handhaven en te herstellen.

Duur en structuur 

De opleiding tot verpleegkundige is een voltijdse dag- of middag-/avondopleiding die 120 weken duurt, bestaande uit 12 perioden van 10 weken. Een opleidingsjaar is opgedeeld in 4 perioden, d.w.z. dat de totale opleiding 3 jaren duurt, inclusief de vakantieperioden. Een periode bestaat uit 8 onderwijsweken, 1 studie/her-tentamenweek
en 1 tentamenweek. Vijf dagen in de week wordt er onderwijs verzorgd, inclusief stage- en afstudeerperiode. Het eerste leerjaar is het algemeen leerjaar, het tweede leerjaar is het voorbereidend leerjaar en het derde leerjaar is een differentiatie leerjaar. Aan het eind van het tweede leerjaar mogen de studenten een keus maken uit de volgende differentiaties:
– Klinische zorg (KZ)
– Psychiatrische zorg (PZ)
– Maatschappelijk gezondheidszorg (MZ)

De opleiding duurt 3 jaar, verdeeld over 3 leerperioden. In het eerste jaar staat de theoretische kennis en attitudevorming centraal. Daarnaast komen als werkvormen naar voren, het samenwerkend leren en praktijkleersituaties. Eveneens wordt er vanaf het eerste jaar stage gelopen in diverse instellingen van de intra- en extra murale gezondheidszorg.

Toelatingseisen
Tot het onderwijsprogramma kunnen personen toegelaten worden die:
– de leeftijd van tenminste 17 jaar hebben bereikt;
– in het bezit zijn van het LBO-C diploma of;
– in het bezit zijn van het MULO diploma of;
– in het bezit zijn van een ziekenverzorgende diploma, worden geplaatst in het tweede leerjaar van de MBO-verpleegkunde opleiding of;
– een daaraan door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gelijkgestelde opleidingsniveau hebben bereikt;
– de vaardigheden in words en excel kunnen aantonen;
– bij een geneeskundig onderzoek geestelijk en lichamelijk geschikt zijn bevonden;
– een bewijs van Hepatitis B vaccinatie kunnen overleggen;
– een bewijs van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en Politie kunnen overleggen.

Diploma
Bij het behalen van het eindexamen komt de geslaagde in aanmerking voor het diploma Verpleegkunde. Het diploma wordt uitgereikt door de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen die het Ministerie van Volksgezondheid vertegenwoordigt. De geslaagde legt bij de diploma uitreiking de eed van geheimhouding af en krijgt naast het diploma ook een insigne uitgereikt dat het beroep vertegenwoordigt.

Na het behalen van het diploma Verpleegkunde bestaat de mogelijkheid om zich meteen rechtstreeks aan te melden voor een van onze Post basisopleidingen.  
– Praktijkbegeleiding
– Schoolverpleegkunde
– Diabetes verpleegkunde
– HIV Verpleegkunde
– Intensive Care verpleegkunde
– Dialyse Verpleegkunde
– Oncologie verpleegkunde

– Geriatrie verpleegkunde

Let wel: De post basisopleidingen  zijn geen jaarlijks terugkerende opleidingen, maar worden afhankelijk van de aangegeven behoefte hiervoor opgestart.

Opleidingskosten 

Voor deze informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële administratie via het emailadres:  fin.adm@covab.sr  of bellen met 443509/443513  toestel 252.

 

Studiefinancieringsmogelijkheden

Kunt u  de kosten niet in één (1) keer betalen, dan zijn er een enkele betalingsmogelijkheden;

  • u kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB
  • bij diverse bankinstellingen kunt u terecht voor het afsluiten van een studentenkrediet of een andere financieringsmogelijkheid
  • of u kunt een financieringsaanvraag indienen bij de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

Lees meer over de studiefinanciering van de NOB bank: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/08/FACTSHEET-STUDIE-FINANCIERING-NOB-9-AUGUSTUS-2016-BEDRIJFSBUREAU-WL-VERSIE-2.pdf

Lees meer over de studiefinanciering van de overige banken: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/06/Studiefinaciering-banken-voor-fb-en-website.pdf

 

Heeft u interesse? Ga terug naar boven en registreer u meteen!

 

 Aanmelden via één van de onderstaande instellingen kan ook middels een sollicitatiebrief naar de verpleegkundig directeur van desbetreffende  instelling.– De Stichting Regionale Gezondheidsdienst(RGD)
– Het Diakonessenhuis
– Het ’s Lands Hospitaal
– Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo(AZP)
– Het Psychiatrisch Centrum Suriname(PCS)
– Het Sint Vincentius Ziekenhuis
– Het Dr.Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie
– Het Dumontier Hospitaal
– Royal Care Residence health centre ( RCR)
– Bejaarden tehuizen t.w.:
– Huize Albertine
– Huize Majella
– Huize Ashiana
– Fatima Oord e.a.

 

Bezoekt u ook onze   pagina; EFS College COVAB voor meer informatie.

Apply to course now

Verpleegkunde

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
  • Prijs: $ 3,500
  • Duur: 3 jaren
  • Certificaat: No
  • Students: 0
  • Lesson: 0