Over de opleiding

Doelstelling van de opleiding

U wordt opgeleid tot een verpleegassistent die volgens de afgemeten richtlijnen werkzaamheden uitvoert in de sector verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Hieronder vallen de volgende instellingen:

 • bejaardentehuizen;
 • ziekenhuizen;
 • gehandicaptenzorg;
 • psychiatrische zorg;
 • thuiszorg.

De verpleegassistent werkt binnen de gezondheidszorg in diverse settings op het snijvlak van wonen en zorg. Zij richt zich op de zorg en ondersteuning van de individuele cliënt/zorgvrager of van de groep cliënten/zorgvragers in de context.

Beroepsprofiel van de opleiding

De verpleegassistent moet in staat zijn om eenvoudige, routinematige werkzaamheden uit te voeren op het terrein van huishouden, persoonlijke verzorging/ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) en het organiseren van activiteiten. Ze voert haar werkzaamheden zelfstandig uit, in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties, bijvoorbeeld intramurale settings of in een kleinschalige verblijfsvoorziening, werkt zij in teamverband en assisteert zij andere beroepsbeoefenaren bij de zorgverlening werkzaamheden. In elke werksetting werkt ze volgens protocollen. In alle werksettings heeft ze te maken met de leidinggevende en werkt ze samen met collega’s, ook van andere disciplines, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten.

Duur en structuur van de opleiding

De opleiding tot verpleegassistent wordt aangeboden in het modulair onderwijsconcept, bestaande uit 27 modules waarin zowel het beroepsgerichte deel als competenties zijn opgenomen. Elke module bestaat uit een theoretisch component en een praktisch deel. Dat wil zeggen dat in elke module opdrachten zijn verwerkt die in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Dit praktische deel vangt aan nadat de daarop betrekking hebbende theorie in zijn geheel is behandeld.

Daarnaast zijn er stageperiodes opgenomen waarin de studenten gericht aan van te voren geformuleerde leerdoelen werken. Vanaf de start van de opleiding houden de studenten een portfolio (persoonlijk dossier) bij, waarin onder andere de bewijzen van bekwaamheid en voortgang worden verzameld. De competenties die tijdens de opleiding succesvol zijn verworven, komen tot uitdrukking in het portfolio.

Toelatingseisen
Tot de opleiding Verpleegassistent kunnen worden toegelaten, zij die in het bezit zijn van:

 • in het bezit zijn van het LBO-A diploma;
 • MULO-2 succesvol hebben doorlopen;
 • LBO-2 (B/C) succesvol hebben doorlopen;
 • LBGO-3 (V/AE stream) succesvol hebben doorlopen;
 • of een daaraan door het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur gelijkgestelde opleidingsniveau hebben bereikt;
 • een bevestigingsbrief kunnen overleggen van de zorginstelling waarin is aangegeven dat de gegadigde in de gelegenheid zal worden gesteld om de praktijk-/werkopdrachten uit te voeren.
 • bij een geneeskundig onderzoek geestelijk en lichamelijk geschikt zijn bevonden;
 • een bewijs van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en Politie kunnen overleggen.
 • De minimale leeftijd van 17 jaar bereikt hebben

Diploma

Bij het behalen van het eindexamen komt de geslaagde in aanmerking voor het diploma Verpleegassistent. Het diploma wordt uitgereikt door de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen die het Ministerie van Volksgezondheid vertegenwoordigt. De geslaagde legt bij de diploma uitreiking de eed van geheimhouding af en krijgt naast het diploma ook een insigne uitgereikt dat het beroep vertegenwoordigt.

Vervolgopleiding 

Na het behalen van het diploma Verpleegassistent bestaat de mogelijkheid om zich meteen rechtstreeks aan te melden voor de vervolgopleiding Ziekenverzorging.

 Opleidingskosten

Voor deze informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële administratie via het emailadres:  fin.adm@covab.sr  of bellen met 443509/443513  toestel 252.

 

Studiefinancieringsmogelijkheden

Kunt u  de kosten niet in één (1) keer betalen, dan zijn er enkele betalingsmogelijkheden;

 • u kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB
 • bij diverse bankinstellingen kunt u terecht voor het afsluiten van een studentenkrediet of een andere financieringsmogelijkheid
 • of u kunt een financieringsaanvraag indienen bij de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

Lees meer over de studiefinanciering van de NOB bank: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/08/FACTSHEET-STUDIE-FINANCIERING-NOB-9-AUGUSTUS-2016-BEDRIJFSBUREAU-WL-VERSIE-2.pdf

Lees meer over de studiefinanciering van de overige banken: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/06/Studiefinaciering-banken-voor-fb-en-website.pdf

 

Heeft u interesse? Ga terug naar boven en registreer u meteen!

 

Aanmelden via één van de onderstaande instellingen kan ook, middels een sollicitatiebrief naar de verpleegkundig directeur van desbetreffende  instelling.

– De Stichting Regionale Gezondheidsdienst(RGD)
– Het Diakonessenhuis
– Het ’s Lands Hospitaal
– Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo(AZP)
– Het Psychiatrisch Centrum Suriname(PCS)
– Het Sint Vincentius Ziekenhuis
– Het Dr.Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie
– Het Dumontier Hospitaal
– Royal Care Residence health centre ( RCR)
– Bejaarden tehuizen t.w.:
– Huize Albertine
– Huize Majella
– Huize Ashiana
– Fatima Oord e.a

 

 

Bezoekt u ook onze   pagina; EFS College COVAB voor meer informatie.

 

Apply to course now

Verpleegassistent

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Prijs: $ 2,150
 • Duur: 1 Jaar
 • Certificaat: No
 • Students: 0
 • Lesson: 0