Over de opleiding

Opleidingsniveau 
MBO+

 

Doelstelling van de opleiding

Verpleegkundigen opleiden tot competente oncologie verpleegkundigen, die in staat zijn e verpleegkundige-, preventieve, acute, chronische en palliatieve zorg te verlenen aan zorgvragers met oncologische aandoeningen. Tijdens de opleiding verwerft de student competenties op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor zorgvragers met een oncologische aandoening.

Beroepsprofiel

Een oncologieverpleegkundige in de zorginstelling of op de afdeling is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg aan zorgvragers die allemaal een vorm van kanker in hun lichaam hebben. De zorg bestaat o.a. uit het goed inlichten van zorgvragers en voorbereiden op het behandelingstraject, ziekte en complicaties, het toedienen van cytostatica, directe ondersteuning van de oncoloog en het verlenen van psychosociale zorg. Tevens neemt de oncologie verpleegkundige deel aan het Multidisciplinair Overleg (MDO). In dit overleg dient de oncologieverpleegkundige de zorgvragers die hij/zij onder zich heeft te vertegenwoordigen. De oncologieverpleegkundige vertelt aan de artsen en andere verpleegkundigen op de afdeling, wat de recente klachten van de zorgvrager zijn en ook vertelt hij/zij wat volgens hem/haar nodig is voor de verbetering van de gezondheid van de zorgvrager. Hiervoor is het dus belangrijk dat de oncologie- verpleegkundige zijn/haar zorgvragers tijdens de diensten goed observeert. Zo kan de oncologieverpleegkundige de juiste informatie overdragen aan de artsen of de verpleging van andere disciplines in het ziekenhuis indien nodig. De oncologie- verpleegkundige voert ook regelmatig familiegesprekken waarin hij/zij de familie van de zorgvrager uit moet leggen hoe het met de gezondheid van de zorgvrager gaat. Tevens rapporteert de oncologieverpleegkundige alles wat belangrijk is om te weten over de zorgvragers voor zijn/haar collega’s.

 

Meerwaarde van de opleiding

 1. Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Oncologie Verpleegkunde’ dat de kans geeft om als oncologie verpleegkundige op een zorgafdeling binnen de zorginstelling of andere zorgsetting te werken;
 2. De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan oncologie zorgvragers;
 3. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attitude bij de beroepsuitoefening);
 4. De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld.

 

Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding: deeltijds/ avond
 2. Duur: 1,5 jaar (6 perioden van 10 weken)
 3. Opzet: theorie en practijk
 4. Collegedagen : 2 dagen in de week van 17.00  – 21.00 uur

 

 Het afstudeerproject

U krijgt tijdens de stage praktijk-/werkopdrachten/leertaken die betrekking hebben op de competenties. Deze praktijk-/werkopdrachten/leertaken worden in eerste instantie door u zelf geformuleerd en samen met de docent en praktijkbegeleider van de onderwijsinstelling en de zorginstelling verder uitgewerkt. Tijdens de periode van het afstudeerproject wordt een logboek bijgehouden.  U rond uw opleiding met goed gevolg af en ontvangt een erkend diploma!

 

Toelatingseisen 

Tot het onderwijsprogramma kunnen personen toegelaten worden die:

 1. in het bezit zijn van een verpleegkunde diploma;
 2. minimum (1) één jaar praktijkervaring kunnen aantonen;
 3. een bevestigingsbrief kunnen overleggen van de zorginstelling waarin is aangegeven dat de gegadigde in de gelegenheid zal worden gesteld om de praktijk-/ werkopdrachten uit te voeren.
 4. aantoonbare vaardigheid in Microsoft Word en Powerpoint
 5. bij een geneeskundig onderzoek geestelijk en lichamelijk geschikt zijn bevonden;
 6. een bewijs van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en Politie kunnen overleggen.

Een bevestigingsbrief van de werkgever is geen vereiste. De student is wel zelf verantwoordelijk voor het overleg met de werkgever omtrent de stage periode waarin de praktijk-/werkopdrachten uitgevoerd dienen te worden.

 

Vervolgopleidingen

 • HBO Verpleegkunde
 • HBO Health Management

Opleidingskosten

Voor deze informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële administratie via het emailadres:  fin.adm@covab.sr  of bellen met 443509/443513  toestel 252.

 

Studiefinancieringsmogelijkheden

Kunt u  de kosten niet in één (1) keer betalen, dan zijn er enkele betalingsmogelijkheden;

 • u kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB
 • bij diverse bankinstellingen kunt u terecht voor het afsluiten van een studentenkrediet of een andere financieringsmogelijkheid
 • of u kunt een financieringsaanvraag indienen bij de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

Lees meer over de studiefinanciering van de NOB bank: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/08/FACTSHEET-STUDIE-FINANCIERING-NOB-9-AUGUSTUS-2016-BEDRIJFSBUREAU-WL-VERSIE-2.pdf

Lees meer over de studiefinanciering van de overige banken: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/06/Studiefinaciering-banken-voor-fb-en-website.pdf

 

Heeft u interesse? Ga terug naar boven en registreer u meteen!

 

Bezoekt u ook onze   pagina; EFS College COVAB voor meer informatie.

Apply to course now

Oncologie Verpleegkunde

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Prijs: Free
 • Duur: 18 Maanden
 • Certificaat: Yes
 • Students: 0
 • Lesson: 0