Over de opleiding

Opleidingsniveau                                                                                                                             

HBO

Doelstelling van de opleiding

Het doel van de opleiding is het vormen van beroepsverpleegkundigen op bachelor niveau die bevoegd zijn verpleegzorg te verlenen aan individuele personen, gezinnen en gemeenschappen. Het curriculum legt de nadruk op de toepassing van een kritisch onderzoeksproces, evidence-based practice (ebp), gedegen klinische en functionele oordelen, het bieden van leiderschap en het ontwikkelen van een visie op verpleegkunde. Doordat de student als verpleegkundige op hbo-niveau breed wordt opgeleid, kan deze binnen het verpleegkundig beroepsdomein in veel functies en werkvelden werkzaam zijn

Beroepsprofiel van de opleiding

De HBO Verpleegkundige is in staat om te werken in een professionele team georiënteerde omgeving met het vermogen om daarbij harmonieuze relaties op te bouwen met collega’s en externe partijen. Met goede advies- en communicatie vaardigheden is hij/zij in staat om bevindingen en verbetervoorstellen met overtuigingskracht te presenteren en draagvlak te creëren voor deze voorstellen. Hij/zij heeft een flexibele opstelling, is vaktechnisch goed onderlegd, integer, ambitieus en een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus.

Meerwaarde van de opleiding

1. Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Bachelor Verpleegkunde’ dat de kans geeft om als bachelor verpleegkundige te werken binnen de diverse zorginstellingen;

2. De afgestudeerde maakt kans om een leidinggevende functie te vervullen binnen de zorginstellingen;

3. De afgestudeerde is in staat om met een pedagogische aantekening verpleegkundig onderwijs te verzorgen binnen het EFS College COVAB en andere verpleegkundige scholen;

4. De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan zorgvragers;

5. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attitude bij de beroepsuitoefening);

6. De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld.

Duur en structuur van de opleiding

1. Type opleiding: voltijdse

2. Duur:

Instroom collegejaar 1: 4 jaar

Instroom collegejaar 2: 3 jaar

3. Opzet: theorie en praktijk

4. Lesdagen en – tijden:

Collegejaar 1: maandag t/m vrijdag 16.30u. – 21.00u.

Collegejaar 2: maandag t/m vrijdag 16.30u. – 21.00u.

Opmerking: afhankelijk van het rooster kan er per periode één (1) collegevrije dag zijn.

Toelatingseisen 

 • Een ieder die in het bezit is van een VWO-, HAVO- of een MBO-diploma kan worden toegelaten tot de opleiding. Het MBO diploma is op basis van de CARICOM kwalificatie op niveau 3. Zij starten in het eerste jaar.
 • Personen in het bezit van een MBO Verpleegkunde diploma starten in het tweede jaar.
 • Een bevestigingsbrief van de werkgever is geen vereiste meer. De student is wel zelf verantwoordelijk voor het overleg met de werkgever omtrent de stage periode waarin de praktijk-/werkopdrachten uitgevoerd dienen te worden.
 • Naast personen met deze diploma’s kunnen personen met andere diploma’s c.q. bijzondere kwalificaties ook toegelaten worden tot de opleiding.  In onderstaande tabel een overzicht van de toelatingsvereisten voor de opleiding.

 

Mbo diploma Toelaatbaar
Profiel / Pakket P 1 P 2 R
Havo en gelijkgestelden Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar
Profiel / Pakket P Q1 Q 2 S
Vwo Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar
Hbo- of wo-propedeuse en hbo- of wo-bachelor Toelaatbaar, mits er geen sprake is van een deficiëntie ten opzichte van de toelaatbaarheid met havo- en vwo-diploma’s die voldoen aan de geldende profieleisen en eventueel het vereiste vakkenpakket
MBO-V Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar
Overige (buitenlandse) diploma’s Heeft de student een andere (buitenlandse) diploma dat hierboven niet is genoemd, dan moet het diploma gewaardeerd worden door het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.
Deficiëntieprogramma

 

N.V.T.
 

Taal eis 

 

Mocht in de toekomst de opleiding te maken krijgen met buitenlandse studenten uit de regio dan is ontwikkeling van een taaltoets relevant.

 

 

Het afstudeerproject

De student rondt de opleiding af met een afstudeerproject in de vorm van een scriptie. Hierbij laat de student zien dat hij/ zij de competenties als HBO – Verpleegkundige in voldoende mate beheerst. De afstudeerscriptie wordt gepresenteerd.

Overige HBO opleidingen

 • HBO Health Management

Opleidingskosten

Voor deze informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële administratie via het emailadres:  fin.adm@covab.sr  of bellen met 443509/443513  toestel 252.

 

Studiefinancieringsmogelijkheden

Kunt u  de kosten niet in één (1) keer betalen, dan zijn er enkele betalingsmogelijkheden;

 • u kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB
 • bij diverse bankinstellingen kunt u terecht voor het afsluiten van een studentenkrediet of een andere financieringsmogelijkheid
 • of u kunt een financieringsaanvraag indienen bij de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

Lees meer over de studiefinanciering van de NOB bank: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2017/04/FACTSHEET-STUDIE-FINANCIERING-NOB-9-AUGUSTUS-2016-BEDRIJFSBUREAU-VERSIE-2.pdf

Lees meer over de studiefinanciering van de overige banken: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/06/Studiefinaciering-banken-voor-fb-en-website.pdf

 

Heeft u interesse? Ga terug naar boven en registreer u meteen!

Bezoekt u ook onze   pagina; EFS College COVAB voor meer informatie.

 

Apply to course now

HBO – Verpleegkunde

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Prijs: $ 26,000
 • Duur: 4 Jaar
 • Certificaat: No
 • Students: 0
 • Lesson: 0