Over de opleiding

Opleidingsniveau                                                                                                                                                                        HBO

Doelstelling van de opleiding

De opleiding is gericht op het verwerven van beroepscompetenties bestaande uit een combinatie van kennis, vaardigheden, inzichten, houdingsaspecten en persoonlijke kenmerken, die iemand instaat stelt te handelen in de beroepspraktijk.

De opleiding HBO – Leraar Verpleegkunde levert beroepsbeoefenaren (startbekwame leraren) af die in staat zijn:

 • de theorie te transformeren naar de praktijk en omgekeerd
 • zelfstandig nieuwe competenties binnen het vakgebied op te nemen, te verwerven, te verwerken en over te dragen
 • het management en beleid over een opleiding in de verplegende, verzorgende en aanverwante beroepen te plannen, implementeren, evalueren en reviseren
 • te diagnosticeren, adviseren en studieloopbaanbegeleiding te verlenen aan studenten en collega’s
 • de lerenden zodanig te beïnvloeden dat die zelfstandig beslissingen nemen en verantwoordelijkheid daarvoor dragen
 • initiatieven te nemen en goed in teamverband te werken
 • een attitude te ontwikkelen om levenslang te leren

Beroepsprofiel van de opleiding

Als leraar verpleegkunde op bachelor niveau, is de afgestudeerde in staat om de kenmerken van een HBO professional, zoals aangegeven in de internationaal vastgestelde Dublin descriptoren te integreren in de beroepsuitoefening. Het uitgangspunt van deze opleiding is het toepassen van nieuwe pedagogische en didactische concepten, zoals het werken met gedifferentieerde onderwijsactiviteiten, geïntegreerde en activerende werkvormen, zelfstandig leren.

Meerwaarde van de opleiding

 1. U ontvangt na afronding van de opleiding het diploma ‘Bachelor Leraar Verpleegkunde welke de kans biedt tot het verzorgen van verpleegkundig onderwijs als volledig bevoegde docent;
 2. U bent in staat zelfstandig en in teamverband het leerproces van studenten en stagiaires op een deskundige wijze te begeleiden binnen de zorginstelling, alsook een opleidingsinstituut voor verpleegkundig onderwijs;
 3. U bent in staat het opleidingsbeleid en – management voor het verpleegkundig onderwijs te plannen, implementeren, evalueren en reviseren;
 4. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de zeven basiscompetenties van de leraar).

Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding: voltijdse
 2. Duur: 4 jaar
 • 1ejaar: propedeuse jaar
 • 2ejaar: hoofdfase
 • 3ejaar: verdiepingsfase
 • 4ejaar: afstudeerfase
 1. Opzet: theorie en praktijk
 2. Lesdagen en – tijden: 2 dagen in de week van 17.00  – 21.00 uur

Het afstudeerproject

De student rond de opleiding af middels het samenstellen van een scriptie en het presenteren hiervan.

Een student wordt tot het eindexamen Leraar Verpleegkunde toegelaten wanneer:

 • alle modulen uit de propedeuse, – de hoofd-, de verdiepings-, en de afstudeerfase met tenminste een voldoende hebben afgrond;
 • de eindcompetentiebeoordeling met voldoende hebben afgerond;
 • de literatuurstudie, de stages en bijbehorende opdrachten met voldoende hebben afgesloten;
 • een portfolio van alle studiejaren volgens voorschriften hebben bijgehouden;
 • goedkeuring hebben gehad van de examencommissie.

Toelatingseisen

 • Verpleegkundige diploma A en of B met tenminste twee (2) jaar relevante werkervaring na diplomeren en een post basisopleiding van één (1) jaar;
 • Diploma MBO-V met tenminste twee (2) jaar relevante werkervaring na diplomeren en een post basisopleiding van één (1) jaar;
 • Bewijs van goed gedrag: het bewijs van goed gedrag afkomstig van het districtscommissariaat dient aan te tonen dat het gedrag van kandidaat studenten in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van het beroep.

Overige HBO opleidingen

 • HBO Verpleegkunde
 • HBO Health Management

 

Opleidingskosten

Voor deze informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële administratie via het emailadres:  fin.adm@covab.sr  of bellen met 443509/443513  toestel 252.

 

Studiefinancieringsmogelijkheden

Kunt u  de kosten niet in één (1) keer betalen, dan zijn er enkele betalingsmogelijkheden;

 • u kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB
 • bij diverse bankinstellingen kunt u terecht voor het afsluiten van een studentenkrediet of een andere financieringsmogelijkheid
 • of u kunt een financieringsaanvraag indienen bij de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

Lees meer over de studiefinanciering van de NOB bank: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/08/FACTSHEET-STUDIE-FINANCIERING-NOB-9-AUGUSTUS-2016-BEDRIJFSBUREAU-WL-VERSIE-2.pdf

Lees meer over de studiefinanciering van de overige banken: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/06/Studiefinaciering-banken-voor-fb-en-website.pdf

 

Heeft u interesse? Ga terug naar boven en registreer u meteen!

 

 

Bezoekt u ook onze   pagina; EFS College COVAB voor meer informatie.

           

 

Apply to course now

HBO – Leraar Verpleegkunde

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Prijs: $ 19,500
 • Duur: 4 Jaar
 • Certificaat: No
 • Students: 0
 • Lesson: 0