Over de opleiding

Opleidingsniveau 
MBO +

Doelstelling van de opleiding

Het opleiden van geriatrieverpleegkundigen, die in staat zijn:
– de geriatrische zorgvrager en zijn omgeving te ondersteunen en te begeleiden.
– de specifiek somatische en psychosociale problemen in kaart te brengen als gevolg van ouderdom en   ouderdomsziektes.
– geriatrisch te handelen dat wil zeggen trachten met zo weinig mogelijk ingrijpende
middelen een effectief behandelprogramma op te stellen en uit te voeren, gericht op zoveel mogelijk functieherstel.
– samen te werken in een multidisciplinair team en de zorgprocessen te coördineren.
– de resultaten te observeren en effecten van de interventies te rapporteren.

Beroepsprofiel de opleiding

Doordat somatische, psychische en sociale problemen vervlochten zijn, is geriatrie een boeiend, maar uiterst complex medisch vak. De geriatrie verpleegkundige speelt een essentiële rol in de zorgverlening en de begeleiding van geriatrische zorgvragers. De situaties, waarin de geriatrie verpleegkunidige haar beroep uitoefent kunnen complex en minder complex zijn. Over het algemeen gaat het om relatief stabiele situaties waarin het handelen voor een belangrijk deel kan verlopen volgens standaarden en richtlijnen. Wanneer de situaties complex zijn, werkt de geriatrie verpleegkundige samen met een eind verantwoordelijke collega of medicus, bij wie dan de supervisie en eindverantwoordelijkheid berust.

Meerwaarde van de opleiding

 1. Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Geriatrie Verpleegkunde’ dat de mogelijkheid biedt om toegelaten te worden tot de  HBO opledingen Verpleegkunde en Health Management.
 2. De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan geriatrische zorgvragers;
 3. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attitude bij de beroepsuitoefening);
 4. De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld;

Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding:                     deeltijds/ avond
 2. Duur:                                      1,5 jaar (6 perioden van 10 weken)
 3. Opzet:                                     theorie en praktijk
 4. Collegedagen :                      2 dagen in de week van 17.00 uur  – 21.00 uur

Het afstudeerproject

De student rondt de opleiding af met een afstudeerproject oftewel een praktijkgericht onderzoeksverslag. Dit is een examen waarin de student laat zien dat hij/ zij de competenties als geriatrie verpleegkunde beheerst. Hiervoor vindt er een afstudeergesprek plaats.

Toelatingseisen

 1. Diploma Verpleegkunde;
 2. Aantoonbare vaardigheid in Microsoft Word, Excel en PowerPoint;
 3. Minimaal één (1) jaar praktijkervaring;
 4. Bewijs van goed gedrag
 5. Affiniteit met de doelgroep

Een bevestigingsbrief van de werkgever is geen vereiste. De student is wel zelf verantwoordelijk voor het overleg met de werkgever omtrent de stage periode waarin de praktijk-/werkopdrachten uitgevoerd dienen te worden.

Vervolgopleidingen

HBO Verpleegkunde

HBO Health Management

Opleidingskosten

Voor deze informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële administratie via het emailadres:  fin.adm@covab.sr  of bellen met 443509/443513  toestel 252.

Studiefinancieringsmogelijkheden

Kunt u  de kosten niet in één (1) keer betalen, dan zijn er enkele betalingsmogelijkheden;

 • u kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB
 • bij diverse bankinstellingen kunt u terecht voor het afsluiten van een studentenkrediet of een andere financieringsmogelijkheid
 • of u kunt een financieringsaanvraag indienen bij de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

Lees meer over de studiefinanciering van de NOB bank: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/08/FACTSHEET-STUDIE-FINANCIERING-NOB-9-AUGUSTUS-2016-BEDRIJFSBUREAU-WL-VERSIE-2.pdf

Lees meer over de studiefinanciering van de overige banken: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/06/Studiefinaciering-banken-voor-fb-en-website.pdf

 

Heeft u interesse? Ga terug naar boven en registreer u meteen!

 

Bezoekt u ook onze   pagina; EFS College COVAB voor meer informatie.

 

Apply to course now

Geriatrie Verpleegkunde

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Prijs: Free
 • Duur: 18 maanden
 • Certificaat: No
 • Students: 0
 • Lesson: 0