Over de opleiding

Opleidingsniveau 
MBO +

Doelstelling van de opleiding

Verpleegkundigen opleiden tot competente Dialyse verpleegkundigen, op faciliterend en uitvoerend niveau binnen de zorginstelling, die in staat zijn om methodisch verantwoorde en deskundige verpleegkundige zorg te verlenen aan zorgvragers die afhankelijk zijn of worden van nierfunctie vervangende behandelingen.

Beroepsprofiel van van de opleiding

De dialyse verpleegkundige werkt op dialyseafdelingen of nierfalen- en pre-dialyse poliklinieken van ziekenhuizen, zelfstandige dialysecentra of in extra- of semimurale settings zoals vakantie dialysecentra. De dialyse verpleegkundige heeft de zorg voor zorgvragers met een chronische nierfunctiestoornis of met dreigend of acuut nierfalen. Deze zorgvragers krijgen nierfunctie ondersteunende- en vervangende therapieën. De zorgvragen van zorgvragers worden beïnvloed door de soort behandeling en de situatie waarin de zorgvrager zich bevindt, zoals pré-dialysefase, chronische dialyse met of zonder uitzicht op transplantatie, wisseling van therapie en de mate van zelfredzaamheid. Door het chronische karakter van de nieraandoening wordt er een langdurige zorgrelatie aangegaan met de dialyse zorgvrager en diens naasten.

De dialyse verpleegkundige begeleidt de zorgvrager en diens naasten eveneens bij vraagstukken betreffende het levenseinde. Coördineert de psychosociale begeleiding van de zorgvrager, heeft kennis van de toepassing van de instrumenteel technische apparatuur en hulpmiddelen behorende bij nierfunctie ondersteunende- en vervangende therapieën.

De dialyse verpleegkundige leert de zorgvrager, partner of andere hulpverleners, de kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor het zelfstandig of samen uitvoeren van de dialyse, stimuleert de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager.

De dialyse verpleegkundige verricht niet alleen interventies op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied, maar werkt eveneens aan bescherming, instandhouding en verbetering van de gezondheidstoestand door bijvoorbeeld leefstijladviezen. Hiermee levert hij/ zij een belangrijke bijdrage aan het zelfmanagement van de patiënt en zijn naasten. Door de sterke emotionele banden die dialyse verpleegkundigen met zorgvragers kunnen ontwikkelen, dient hij/ zij een goede balans te zoeken tussen afstand en nabijheid en dat hij/ zij zorgvuldig zijn/ haar professionele grenzen bewaakt.

Meerwaarde van de opleiding

 1. Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Dialyse Verpleegkunde’ dat de kans geeft om op de afdeling Dialyse binnen de zorginstelling te werken of binnen een van de  Dialyse centra;
 2. De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan dialyse zorgvragers;
 3. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attitude bij de beroepsuitoefening);
 4. De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld.

 Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding: deeltijds/ avond
 2. Duur: 1,5 jaar (6 perioden van 10 weken)
 3. Opzet: theorie en praktijk
 4. Collegedagen :  2 dagen in de week van 17.00  – 21.00 uur

 Het afstudeerproject

De student rond de opleiding af met een afstudeerproject oftewel een praktijkgericht onderzoeksverslag. Dit is een examen waarin de student laat zien dat hij/ zij de competenties als dialyse verpleegkundige beheerst. Hiervoor vindt er een beoordelingsgesprek plaats.

Toelatingseisen

 1. Diploma MBO – Verpleegkunde;
 2. Aantoonbare vaardigheid in Microsoft Word, Excel en PowerPoint;
 3. Minimaal één (1) jaar praktijkervaring;
 4. Bewijs van goed gedrag;
 5. Affiniteit met de doelgroep.

Vervolgopleidingen

HBO Verpleegkunde

HBO Health Management

Opleidingskosten

Voor deze informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële administratie via het emailadres:  fin.adm@covab.sr  of bellen met 443509/443513  toestel 252.

 

Studiefinancieringsmogelijkheden

Kunt u  de kosten niet in één (1) keer betalen, dan zijn er enkele betalingsmogelijkheden;

 • u kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB
 • bij diverse bankinstellingen kunt u terecht voor het afsluiten van een studentenkrediet of een andere financieringsmogelijkheid
 • of u kunt een financieringsaanvraag indienen bij de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

Lees meer over de studiefinanciering van de NOB bank: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/08/FACTSHEET-STUDIE-FINANCIERING-NOB-9-AUGUSTUS-2016-BEDRIJFSBUREAU-WL-VERSIE-2.pdf

Lees meer over de studiefinanciering van de overige banken: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/06/Studiefinaciering-banken-voor-fb-en-website.pdf

 

Heeft u interesse? Ga terug naar boven en registreer u meteen!

 

Bezoekt u ook onze   pagina; EFS College COVAB voor meer informatie.

Apply to course now

Dialyse Verpleegkunde

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Prijs: Free
 • Duur: 18 Maanden
 • Certificaat: No
 • Students: 0
 • Lesson: 0