EFS College COVAB krijgt 150 studenten bij

Op maandag 20 maart mochten 150 studenten voor wat betreft de startende basis ochtendgroepen- 60 verpleegkundigen, 60 ziekenverzorgenden en 30 verpleeg-assistenten- een aanvang maken met hun opleiding. Tijdens de introductie periode die begon op woensdag 15 maart 2017 mochten deze studenten voor de eerste keer kennis maken met de onderwijsmanager, opleidingscoördinatoren, docentenkorps en de studentendecaan. De inleiders hadden het over de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot competentiegericht leren en de attitude en ethische normen en waarden van de verpleegkundige, ziekenverzorgende en de verpleegassistent. De nieuwkomers werd op het hart gedrukt om degelijk rekening te houden met de beroepscode. Hoe zij zich moeten gedragen binnen, maar ook buiten de school. Er is met nadruk aandacht gevraagd nauwkeurig te letten op wat zij plaatsen op social media met name Facebook, omdat geheimhouding van essentieel belang is binnen dit vak. Op zo een manier hebben de inleiders geprobeerd de kersverse studenten het belang van hun toekomst beroep bij te brengen.

Voorts is er aan hun voorgelegd dat er financieringsmogelijkheden zijn. Intern kan dat middels een mogelijke betalings-overeenkomst. Via de Nationale Ontwikkelings-bank (NOB) kunnen zij een aanvraag voor een studiefinanciering indienen. Tot slot werd aan alle studenten heel veel succes toegewenst met de motivatie dat zij dit traject succesvol zullen afronden. Met het in ontvangst nemen van hun boeken werd de introductie periode op 17 maart 2017 afgesloten.

 

introductie2     introductie4

Share this Post!

About the Author : Renata Vrede