EFS College COVAB gaat voor accreditatie opleiding HBO Health Management

Het EFS College COVAB staat in de startblokken om haar HBO Health Management opleiding te accrediteren. In dit kader heeft zij op maandag 3 april 2017 haar aanvraag voor de Toets Nieuwe Opleidingen (TNO) ingediend bij het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA).

Om te komen tot de volledige accreditatie moet de opleiding eerst afgestudeerde studenten hebben afgeleverd. Aangezien er nog geen afgestudeerden zijn voor deze opleiding zal het EFS College COVAB alvast de TNO aanvraag indienen.

Alvorens wij deze aanvraag indienen moeten wij allereerst een algehele evaluatie doen van de opleiding. Conform de 16 NOVA standaarden is er een zelfevaluatierapport geschreven door de afdeling Kwaliteitszorg in samenwerking de afdeling Onderwijs. De bevindingen zijn opgenomen in een plan van aanpak welke per direct uitgevoerd wordt.

Thans verwacht het EFS College COVAB een visitatiepanel. Het panel zal haar bevindingen in een beoordelingsrapport vervatten. Het beoordelingsrapport zal opgestuurd worden naar alle commissieleden van het NOVA. In het rapport zullen zij adviseren of de opleiding geaccrediteerd wordt of niet.

De NOVA  zal op haar beurt het beoordelingsrapport sturen naar de instelling. In een begeleidende brief zullen zij aangeven of de opleiding is geaccrediteerd.

Het EFS College COVAB stelt alles in het werkt om steeds aan de kwaliteit van haar onderwijs aanbod te werken.

Indien afgestudeerde studenten van deze opleiding de wens hebben om hun vervolgstudie of carrière voort te zetten in de verpleegkundige branche, biedt het EFS College COVAB hen de garantie dat zij aansluiting kunnen vinden op zowel nationaal -en of internationaal niveau.

Share this Post!

About the Author : Renata Vrede