EFS College is ISO 9001:2008 gecertificeerd!

ISO certificaat

Op maandag 11 juli 2016 omstreeks 13.30 u, vond de officiële overhandiging van het ISO 9001:2008 certificaat in de kantine van het EFS College COVAB  plaats  door de vertegenwoordiger van KIWA, aan het EFS College COVAB.  Leest u meer over deze heugelijke gebeurtenis  in onderstaand Persbericht:

Persbericht

Paramaribo,  11 juli  2016

EFS College COVAB behaalt ISO 9001:2008 certificaat

Om continue verbeteringen binnen het EFS College COVAB te realiseren en   de duurzaamheid van veranderingen te behouden, is de strategische keuze gemaakt om te werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. Gezien het type waarbinnen onze organisatie valt, namelijk een opleidingsinstituut, bleek de kwaliteitsnorm volgens ISO 9001: 2008 zeer toepasselijk. De start van dit traject vond, formeel, na een nulmeting, in april 2015 plaats. Uit de nulmeting werden enkele zaken duidelijk. Alhoewel er vanuit de directie al structuur aangegeven was middels het strategisch businessplan 2014 – 2018 en de daarvan afgeleide jaarplannen, was de grote uitdaging om de gehele organisatie kwaliteitsbewust te maken.

De medewerkers zijn begeleid door een consultant om de interne organisatie gereed te maken voor het certificeringstraject.  Een extra aandachtspunt was om het kwaliteitsdenken ingebed te krijgen in de hele organisatie. Dit bracht onder andere met zich mee, dat alle bedrijfsprocessen geïdentificeerd en heringericht moesten worden volgens ISO 9001:2008 norm.

Het traject van de certificering heeft zowel op de fysieke als niet fysieke aspecten van de bedrijfsvoering een grote impact gehad. Diverse ruimten werden gerenoveerd, bedrijfsprocessen werden in kaart gebracht en beschreven. Trainingen zijn verzorgd aan medewerkers ter implementatie van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsdenken. Beleid  werd geschreven, waar die ontbrak of aangepast waar nodig.

Ondertussen is het Kwaliteitsmanagement Systeem (KMS) geïmplementeerd en operationeel. Om te kunnen beoordelen als de organisatie klaar was voor de initiële audit heeft de directie een pre- audit laten uitvoeren in november 2015. De verbeterpunten uit deze audit zijn in een snel treinvaart aangepakt. Dit heeft als resultaat gehad dat bij de initiële audit in april 2016 het EFS College COVAB goed is bevonden voor certificering door de certificatie-instelling KIWA. Met het behalen van het ISO 9001:2008 keurmerk geeft het EFS College COVAB de zekerheid aan haar stakeholders dat zij aan de  kwaliteitsnormen voldoet en deze optimaal heeft geïmplementeerd in haar beleid en processen en continue werkt aan verbeteringen.

De directeur van het EFS College COVAB mw. A. Wallerlei is haar medewerkers heel dankbaar. Zij is erg trots dat de medewerkers met zijn allen de schouders onder het werk hebben gezet om deze enorme klus te klaren. Het behalen van de ISO 9001:2008 certificering is de formele bevestiging dat wij zeggen wat wij doen, wat wij zeggen en bewijzen dat wij het doen.  We hebben altijd al veel aandacht besteed aan kwaliteit, maar met deze certificering laten we zien dat we aan de hoogste standaarden voldoen. Wallerlei waarschuwt wel dat de organisatie er nog niet is, dit is namelijk pas het begin van een nieuwe fase. Het implementeren van beleid en processen en het daarmee werken volgens de processen is de volgende uitdaging. Wij gaan als organisatie deze uitdaging niet uit de weg. Het EFS College COVAB zal zich maximaal inzetten om te voldoen aan de kwaliteitsstandaarden en het kwaliteitskeurmerk te behouden.

Het EFS College COVAB als nationaal opleidingsinstituut voor verpleegkundige en verzorgende beroepen in Suriname, kondigt daarom met trots haar ISO 9001:2008 certificering aan.

Proficiat!

 

 

 

 

——————————————————————————————————–

Vragen en of opmerkingen afdeling PR: pr@covab.sr 441295/441813 toestel 238 of Facebook pagina

 

 

 

 

 

Share this Post!

About the Author : Gail Molijn