02 april is Wereld Autisme dag. Ook wij leven mee met die personen en laten deze dag niet ongemerkt aan ons voorbij gaan.

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Wat is Autisme

Autisme is niet gemakkelijk te omschrijven. Autisme kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Daarom spreekt men van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Een autismespectrumstoornis is een aangeboren stoornis in de hersenen; een pervasieve ontwikkelingsstoornis.

Autisme kenmerkt zich door beperkingen in de sociale omgang, de communicatie en de verbeelding. Ook is vaak sprake van rigide (star) of stereotiep (vast, onveranderlijk) gedrag.

(www.autismegroningen.nl)wereld autismedag (2)

Share this Post!

About the Author : Gail Molijn